Összekapcsolási szolgáltatások

A mindenkori szabályozás által meghatározott hálózat-összekapcsolási termékeket a szabályozásban előírt feltételek mellett biztosítjuk partnereinknek. A Magyar Telekom Referencia Összekapcsolási Ajánlat (MARIO) keretében ajánlja fel a törvény által meghatározott szolgáltatások körét más elektronikus hírközlő hálózattal rendelkező szolgáltatóknak hálózataik összekapcsolása céljából.

A Magyar Telekom Referencia Összekapcsolási Ajánlata tartalmazza mindazon technikai, műszaki és pénzügyi feltételeket, amelyek teljesülésével az összekapcsolás létrejöhet az arra igényt támasztó szolgáltató és a Magyar Telekom között.

Az elektronikus hírközlő hálózatok összekapcsolása révén lehetővé válik, hogy mind a Magyar Telekom, mind pedig az összekapcsolási partner előfizetői telefon szolgáltatások igénybevételén keresztül egymással beszéd-, illetve beszédsávon belüli adatátviteli kapcsolatot teremtsenek.

Főbb IC termékeink:

 • Hívásvégződtetés
  Hívásvégződtetés szolgáltatás esetén az Igénybevevő hálózatából kezdeményezett – a Szolgáltató egy alap zónájához tartozó összekapcsolási pontra érkező – hívást Szolgáltató továbbítja a hálózatának egy előfizetői hozzáférési pontjáig.
 • Földrajzi és nem földrajzi számhordozás
  Földrajzi és nem földrajzi számhordozás igénybevétele esetén a szolgáltató biztosítja az előfizetője számára, hogy előfizetői számát megtarthassa abban az esetben, ha - vezetékes távbeszélő szolgáltatás esetén a felhasználás földrajzi helyének megváltoztatása nélkül - szolgáltatót változtat.
 • IC-Link
  Az " Összekapcsolási Célú Csatlakozó Link " egy – a Szolgáltató által biztosított – transzparens átviteli utat (interconnection link-et) jelent, amely a Szolgáltató Jelenléti Pontját és az Összekapcsolási Pontot köti össze az alábbi formákban:
  a) Közelvégi Összekapcsoló Link (helymegosztási szolgáltatás igénybevételével), vagy
  b) Túlvégi Összekapcsoló Link. A Magyar Telekom Referencia Összekapcsolási Ajánlatának (MARIO) letölthető anyaga a kapcsolódó anyagok között található.

A Magyar Telekom Referencia Összekapcsolási Ajánlatának (MARIO) letölthető anyaga a kapcsolódó anyagok között található.